FÖRSÄKRING FÖR FORDON

Ofta innehar man inte samma försäkringsskydd när man är utomlands och hyr bil som man har i Sverige, eftersom försäkringsskyddet varierar mellan EU-länderna. Därför är det extra viktigt att ta reda på hur hyrbilens försäkring gäller när man är utanför EU, då risken är ganska stor att försäkringen ger ett mindre bra skydd, ibland inget alls om någon/något skulle förolyckas. Av denna anledning vill man ha en försäkring som motsvarar den svenska försäkringen för bilar och kallas ”third party liability”. Det bör också kontrolleras att den försäkringen även täcker både förare och passagerare samt skador på bilen. I Usa och Australien kan kostnaden för försäkringen bli nästan lika stor som själva bilhyran.

Kommentarer inaktiverade.