RESEFÖRSÄKRING

Att man hört talas om det och förstått att det är viktigt är en sak. Men reseförsäkring är ofta mer eller mindre ett måste för att kunna tillgodose sig vård om något skulle hända när man är på semester. Man tecknar den innan man reser och är man EU-medborgare har man rätt till skattefinansierad akut sjukvård i andra länder som är medlemmar i EU. Man räknar även graviditet och förlossning på sjukhus till sjukförsäkringen. Har man ingen försäkring och behöver intensivvård i exempelvis Amerika, kan ett dygn på sjukhus kosta upp till 40 000 kronor.

En försäkring är ett ömsesidigt affärsmässigt erbjudande av skydd mot de finansiella kostnaderna av risk när det gäller egendom, hälsa eller liv. När man tecknar en försäkring består de inblandade parterna av försäkringsbolaget, försäkringstagaren (den som betalar för försäkringen) och den försäkrade. Den som delger försäkringen gör en form av riskbedömning utifrån den premie som antas, det vill säga försäkringstagarens kostnad. Premien minskar givetvis om försäkringstagaren accepterar en viss självrisk, vilket gör att försäkringsdelgivaren slipper kostnaden för skadeersättning och administration om det är mindre skador det talas om. Det finns olika slags försäkringar och man delar in dem i liv- och sakförsäkringar.

 Det är alltså av stor vikt att teckna en reseförsäkring och man kan skaffa sig detta reseskydd på många olika sätt. Dock ingår alltid ett bra grundskydd i samtliga hemförsäkringar och tack vare det betalas akut sjukvård och hemtransport vid en allvarligare skada. Ytterligare ett exempel på en dyr kostnad om man inte är försäkrad är till exempel en dag på intensivvården i Thailand som kan kosta upp till 20 000 kronor plus hemtransporten med ambulansflyg som bara för sig går loss på 800 00 kronor. Detta får man alltså stå för på egen nota om man inte är försäkrad. Hemförsäkringens reseskydd gäller cirka 45 dagar och ska man resa längre bör man förlänga sitt reseskydd eller skaffa sig en separat reseförsäkring. Tecknas ett tillägg i hemförsäkringen får man ett utökat skydd under sin resa, eftersom man även får ett avbeställningsskydd. Detta kan man teckna i sitt hemförsäkringsbolag. Det europeiska sjukförsäkringskortet ska också medtas under resor, och det kan beställas genom att ringa Försäkringskassan.

Kommentarer inaktiverade.