VIKTIGT

Om man har en hemförsäkring och tänker använda sig av den som reseskydd omfattas enbart personen som är försäkringstagare samt de personer som är skrivna på samma adress som denne. Man ska alltså dela hushåll och det spelar ingen roll om man har vårdnaden om barn som dock bor på annan adress – de brukar ingå i vilket fall som helst. Köper man däremot en separat reseförsäkring omfattar den personen som köpt den och i vissa fall kan en medresenär få ersättning också, om den har köpt försäkring vid samma bolag. Kontokortsförsäkringen omfattar kontoinnehavaren samt dennes make eller maka och deras barn under 23 år som bor hemma.

Eftersom man i nästan samtliga fall får en reseförsäkring i sin hemförsäkring brukar det inte vara några ytterligare konstigheter. Man får med sin hemförsäkring resa iväg under 45, max 60 dagar i vissa fall, utan att behöva förlänga sitt reseskydd, i annat fall kan man köpa till en tilläggsförsäkring. Man kan vända sig till reseförsäkringsbolagen som ofta har olika slags reseskydd så som fullständiga försäkringar och komplement till hemförsäkringen. Även resebyråer säljer reseförsäkringar och brukar dessutom vara återförsäljare av försäkringsbolagens reseskydd. Om man betalar sin resa med kontokort brukar automatiskt en reseförsäkring ingå. Det gäller dock endast vissa typer av kontokort.

Med en reseförsäkring är man skyddad mot kostnader vid akut sjukdom eller olycka samt ersättning för hemtransport till Sverige om behövligt. Skulle man ha oturen att bli misshandlad räknas även detta in liksom rättskydd vid en eventuell tvist i domstol. Blir man skadeståndsskyldig har man ansvarsskydd och ersättning för bagageskador, bagageförsening, färdmedelsförsening och personförsening ingår också. Kikar man mellan raderna finns ytterligare punkter att få ersättning för. Har man legat på sjukhus utomlands räknas detta som outnyttjade semesterdagar och har man endast kunnat nyttja mindre än halva semesterresan får man en ny resa. Skulle en krissituation uppstå betalas psykologhjälp och blir man bestulen på sin utrustning under resan får man hjälp att betala hyran av ny, det kan till exempel gälla golfutrustning.

 För att få ersättning vid sjukdom utomlands är det ett nödvändigt måste med läkarintyg. Därför är det viktigt att se till att man får detta på det sjukhus man vistats. Det blir en garanti och även ett bevis på att man faktiskt legat sjuk. Det är också av vikt att läkaren skriver på intyget all information som kan tänkas behövas, så som hur länge man varit sängliggande på hotellrummet eller liknande. ”Vanlig” vila ses normalt inte som något som berättigar till ersättning. Har man inget intyg kan man be försäkringsbolaget kontakta den larmcentral som skötte om sin skada/sjukdom eller annars på egen hand ta kontakt med läkaren eller sjukhuset du vistades på utomlands. För övrigt går det alltid att kontakta en läkare på hemmaplan som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom man drabbats av och därefter ta det steget vidare. Men var vänder man sig då om man skulle ha den oturen att skadas när man väl befinner sig utomlands? Det finns en gemensam larmcentral som många svenska försäkringsbolag använder, den heter SOS-International och dit ringer man vid sjukdom eller skada. Euro-Alarm når man enklast via telefon och dit ringer man om man har reseförsäkring via Europeiska.

Kommentarer inaktiverade.