RESESKYDD

Även om det bara är en person som skadats under resan kan alla medresenärer som omfattas av samma hemförsäkring få ersättning. Detta till exempel på grund av outnyttjad resekostnad, men gäller i de fall där sjukdomen eller olycksfallet krävt intensiv vård, ständig tillsyn eller om man varit tvungen att avbryta resan för att ledsagas till Sverige. Det finns dock en specifik sorts försäkring som ger ersättning om olycksfallet gjort att resan inte kunnat utnyttjas som från början planerat.

Kommentarer inaktiverade.